Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Новини

Евродепутат Преслав Борисов (ГЕРБ/ЕНП) с образователна лекция за Европа

Евродепутат Преслав Борисов (ГЕРБ/ЕНП) с образователна лекция за Европа

В рамките на предстоящите европейски избори, които ще се проведат през месец май тази година, евродепутатът Преслав Борисов (ЕНП/ГЕРБ) предприе инициатива за повишаване на осведомеността относно ролята, която играят европейските институции, и в частност Европейския парламент, в ежедневието на гражданите.

още

Общински съветници от ГЕРБ в град Добрич посетиха Европейския парламент по покана на Преслав Борисов (ГЕРБ /ЕНП)

Общински съветници от ГЕРБ в град Добрич посетиха Европейския парламент по покана на Преслав Борисов (ГЕРБ /ЕНП)

По време на своето двудневно посещение на 19-ти и 20-ти февруари гостите посетиха културни забележителности в европейската столица и присъстваха на образователна лекция в Отдел "Посещения и семинари", която ги запозна със структурата, функциите и правомощията на Европейския парламент.

още

Преслав Борисов: поставихме основите на общоевропейски пазар за разплащателни операции

Преслав Борисов: поставихме основите на общоевропейски пазар за разплащателни операции

Днес, на 11-ти февруари, членовете на Комисията по Вътрешен пазар и защита на потребителите приеха доклад относно обменните такси за транзакции извършени с платежни карти.

Преслав Борисов, евродепутат от ГЕРБ, докладчик за Групата на ЕНП заяви след гласуването: "Доволен съм от постигнатия резултат, базиран на добри компромиси с колегите, като чрез идеите залегнали в доклада се поставят основите на общоевропейски пазар за разплащателни операции."

още

Преслав Борисов: Новият регламент за правата на пътниците във въздушния транспорт отговаря на очакванията за повече правна сигурност

Преслав Борисов: Новият регламент за правата на пътниците във въздушния транспорт отговаря на очакванията за повече правна сигурност

Европейският парламент в Страсбург днес гласува на първо четене нови правила, чиято цел е да определят по-ясно правата на пътниците във въздушния транспорт и условията, при които въздушните превозвачи са задължени да им предоставят обезщетение, помощ и информация. Новият регламент ще актуализира действащото в момента законодателство, което според досегашния опит не се прилага еднакво във всички държави-членки и създава правна несигурност и объркване, както сред пътниците, така и сред компаниите в авиационния сектор. 

още

Преслав Борисов: Не можем да имаме растеж на европейската икономика и единен пазар, ако потребителите нямат доверие и не участват активно в тях

Преслав Борисов: Не можем да имаме растеж на европейската икономика и единен пазар, ако потребителите нямат доверие и не участват активно в тях

Днес, на 4-ти февруари Европейският парламент прие доклада относно прилагането на Директивата за нелоялните търговски практики. Преслав Борисов (ГЕРБ) е докладчик от Групата на ЕНП.

още

Преслав Борисов: трябва ни балансиран подход при определяне на обменните такси при операции извършвани с карти

Преслав Борисов: трябва ни балансиран подход при определяне на обменните такси при операции извършвани с карти

На 23-ти януари членовете на Комисията по вътрешен пазар обсъдиха внесените поправки по доклада относно обменните такси за платежни операции извършени с карти.

Евродепутатът Преслав Борисов (ГЕРБ) е докладчик от Групата на ЕНП. Целта на законодателното предложение е да се създадат ясни правила и тавани при определянето на таксите, които се заплащат при транзакции с банкови карти.

още

Евродепутатът Преслав Борисов организира конкурс за ученическо есе

Евродепутатът Преслав Борисов организира конкурс за ученическо есе

Конкурсът е предназначен за учениците от 12-ти клас от училищата в Силистра, Кюстендил и Добрич, където са информационните офиси на евродепутата.

Победителите в конкурса ще бъдат поканени на двудневно посещение на Европейския парламент в Брюксел през месец март, където ще имат възможност да се запознаят със структурата и функциите на институцията, и работата на нейните членове.

Темата по която младежите трябва да пишат е Важно ли е според вас младите хора да гласуват на предстоящите европейски избори?

още

Преслав Борисов: определихме насоките за по-нататъшното прилагане на Директивата за нелоялните търговски практики

Преслав Борисов: определихме насоките за по-нататъшното прилагане на Директивата за нелоялните търговски практики

На 17-ти декември Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите прие резолюция относно прилагането на Директивата за нелоялните търговски практики. Евродепутатът Преслав Борисов (ГЕРБ), който е докладчик от групата на ЕНП заяви: "На базата на консултация в страните членки и доклад, изготвени от Европейската Комисия определихме основните насоки за по-нататъшни действия. Доволен съм от гласуваната позиция, тъй като тя отразява един разумен и балансиран подход."

още

Преслав Борисов: Основна банкова сметка за всеки

Преслав Борисов: Основна банкова сметка за всеки

Днес, на 12-ти декември Европейският Парламент гласува на първо четене Директивата относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции. 

В текста се гласи, че всеки, който пребивава законно в Европейския съюз, трябва да има право да открие основна разплащателна сметка и това право не следва да бъде отказвано въз основа на националност или място на пребиваване.

още

Преслав Борисов: Повече конкурентноспособност за европейската автомобилна индустрия

Преслав Борисов: Повече конкурентноспособност за европейската автомобилна индустрия

На 10-ти декември членовете на Европейския Парламент приеха с голямо мнозинство Резолюция с план за действие за развитието на автомобилната индустрия в Европа до 2020-та година.

Евродепутат Преслав Борисов (ЕНП ГЕРБ), който беше докладчик по темата за Групата на ЕНП в Комисията по Вътрешен пазар и защита на потребителите коментира преди гласуването: "Автомобилната промишленост е най-голямата индустрия на Европа и в своята цялост е от стратегическо значение за европейската икономика, осигурявайки близо 12 млн. преки и косвени работни места. 

още

<< <  Page 2 of 9  > >>