Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Транспорт и туризъм TRAN

Преслав Борисов: Новият регламент за правата на пътниците във въздушния транспорт отговаря на очакванията за повече правна сигурност

Преслав Борисов: Новият регламент за правата на пътниците във въздушния транспорт отговаря на очакванията за повече правна сигурност

Европейският парламент в Страсбург днес гласува на първо четене нови правила, чиято цел е да определят по-ясно правата на пътниците във въздушния транспорт и условията, при които въздушните превозвачи са задължени да им предоставят обезщетение, помощ и информация. Новият регламент ще актуализира действащото в момента законодателство, което според досегашния опит не се прилага еднакво във всички държави-членки и създава правна несигурност и объркване, както сред пътниците, така и сред компаниите в авиационния сектор. 

"Пътниците трябва да могат да упражняват своите права в целия Европейски съюз. За това е необходимо да се хармонизира приложението на европейските закони, така че те да гарантират равни условия и висок стандарт за защита. Групата на Европейската Народна Партия решително се застъпи за прекратяването на нелоялните практики на авиокомпаниите и премахването на пречките за ефективното упражняване на индивидуалните права на пътниците. Така например с влизане в сила на измененото законодателство ще бъде сложен край на т.н. "политика на неявяване", при която на пътниците се отказва достъп на борда при полета на връщане, ако не е използвана отсечката на отиване. Освен това значително се ограничава възможността за широко тълкуване на понятието "извънредни обстоятелства" от страна на авиокомпаниите, което досега позволяваше да се откаже полагащо се обезщетение или помощ." 

Според българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП липсата на своевременна и точна информация е една от основните причини много малка част от пътниците да се възползват от правата си. Поради това заедно с негови колеги той е внесъл законодателни изменения, според които информацията за допустимия багаж трябва да бъде достъпна в началото на процеса на резервация, а към позволения ръчен багаж да бъдат включени стоки, закупени на летището.

Новини

Преслав Борисов: Новият регламент за статистиката в железопътния транспорт ще ни позволи да следим по-добре развитието на железопътния сектор

Преслав Борисов: Новият регламент за статистиката в железопътния транспорт ще ни позволи да следим по-добре развитието на железопътния сектор

Европейският парламент прие днес с голямо мнозинство доклад за статистиката в железопътния транспорт, който трябва да гарантира наличието на подробни и навременни данни за товарите, пътниците и произшествията и ще намали административната тежест за държавите-членки и респондентите.

още

Преслав Борисов: Железопътният транспорт е от съществено значение за развитието на устойчива транспортна система

Преслав Борисов: Железопътният транспорт е от съществено значение за развитието на устойчива транспортна система

Европейският парламент прие на своето пленарно заседание днес пакет от мерки в областта на железопътния транспорт, които ще подобрят конкурентоспособността на сектора и ще повишат качеството на предлаганите пътнически услуги. Състоящият се от шест законодателни акта пакет предвижда отварянето на вътрешните пазари за конкуренция, по-ясно разделяне между транспортните оператори и управителите на инфраструктура и премахване на съществуващите административни и технически бариери чрез засилване на ролята на Европейската железопътна агенция при сертифицирането на подвижния състав.

още

Преслав Борисов: Новият регламент за правата на пътниците във въздушния транспорт отговаря на очакванията за повече правна сигурност

Преслав Борисов: Новият регламент за правата на пътниците във въздушния транспорт отговаря на очакванията за повече правна сигурност

Европейският парламент в Страсбург днес гласува на първо четене нови правила, чиято цел е да определят по-ясно правата на пътниците във въздушния транспорт и условията, при които въздушните превозвачи са задължени да им предоставят обезщетение, помощ и информация. Новият регламент ще актуализира действащото в момента законодателство, което според досегашния опит не се прилага еднакво във всички държави-членки и създава правна несигурност и объркване, както сред пътниците, така и сред компаниите в авиационния сектор. 

още
виж всички

Бюлетини