Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Вътрешен пазар и защита на потребителите IMCO

Преслав Борисов: поставихме основите на общоевропейски пазар за разплащателни операции

Преслав Борисов: поставихме основите на общоевропейски пазар за разплащателни операции

Днес, на 11-ти февруари, членовете на Комисията по Вътрешен пазар и защита на потребителите приеха доклад относно обменните такси за транзакции извършени с платежни карти.

Преслав Борисов, евродепутат от ГЕРБ, докладчик за Групата на ЕНП заяви след гласуването: "Доволен съм от постигнатия резултат, базиран на добри компромиси с колегите, като чрез идеите залегнали в доклада се поставят основите на общоевропейски пазар за разплащателни операции."

Обменните такси се включват в разходите на търговците на дребно за получаване на картови плащания и накрая се заплащат от потребителите чрез по-високи цени. Те са невидими за потребителите. В момента в който размерът на обменните такси за потребителските карти бъде ограничен, това ще ограничи и разходите на търговците и съответно на потребителите. "Чрез приетия днес доклад, ние определихме ясни правила относно тавана на обменните такси, които се начисляват при плащане с карти, като за дебитни карти таванът ще е 0,2% от стойността на транзакцията и 0,3% за кредитни карти. " Тези тавани ще се прилагат на национално и трансгранично ниво една година след влизането на Регламента в сила. Това би дало правна сигурност и яснота както за търговците, така и за потребителите. "

"По време на преговорите разисквахме възможността да се определи минимална такса за микротранзакциите, тоест плащане на малки с суми с карта, за да могат те да бъдат оправдани за търговците. За съжаление не успяхме да достигнем до компромис и се надявам този въпрос, който за мен не е маловажен, да бъде решен във водещата Комисия по икономически и парични въпроси. "

"Радвам се, че в текста намери място мое предложение, което считам за изключително важно, а именно Държавите членки да имат възможност да поддържат или да въвеждат по-ниски тавани или мерки с равностоен ефект. По този начин добре функциониращите национални пазари ще се запазят и ще продължат да се развиват ефективно. "

Приети са и допълнителни мерки за прозрачност, където доставчиците на платежни услуги представят на търговците месечни извлечения с всички такси платени през съответния месец, свързани с различните видове услуги и с различните категории карти.

"Следва Комисията по икономически и парични въпроси, която е водеща по темата да гласува своя доклад в края на февруари и аз лично се надявам да вземе предвид становището на нашата Комисия, тъй като то съдържа доста добри елементи" добави Преслав Борисов.

Новини

Преслав Борисов: Нови европейски стандарти за тютюневите изделия

Преслав Борисов: Нови европейски стандарти за тютюневите изделия

Днес на 26-ти февруари Европейският парламент прие дългообсъжданата Директива за тютюневите изделия. Дебатите продължиха месеци наред и бяха много оживени и спорни, но най накрая Парламентът успя да излезе с конкретна позиция. Според нея, се предвиждат следните мерки:

още

Преслав Борисов: Повече спасени животи от ПТП благодарение на технологията „eCall”

Преслав Борисов: Повече спасени животи от ПТП благодарение на технологията  „eCall”

Днес, на 26-ти февруари 2014 Европейският Парламент гласува доклада за животоспасяващата система eCall за автомобилите, според който, устройства за спешно повикване, които автоматично ще предупреждават спасителните служби за автомобилни катастрофи, трябва да бъдат монтирани на всички нови модели леки и лекотоварни превозни средства след октомври 2015г.

още

Преслав Борисов: поставихме основите на общоевропейски пазар за разплащателни операции

Преслав Борисов: поставихме основите на общоевропейски пазар за разплащателни операции

Днес, на 11-ти февруари, членовете на Комисията по Вътрешен пазар и защита на потребителите приеха доклад относно обменните такси за транзакции извършени с платежни карти.

Преслав Борисов, евродепутат от ГЕРБ, докладчик за Групата на ЕНП заяви след гласуването: "Доволен съм от постигнатия резултат, базиран на добри компромиси с колегите, като чрез идеите залегнали в доклада се поставят основите на общоевропейски пазар за разплащателни операции."

още
виж всички

Бюлетини