Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Новини

Преслав Борисов: Железопътният транспорт е от съществено значение за развитието на устойчива транспортна система

Преслав Борисов: Железопътният транспорт е от съществено значение за развитието на устойчива транспортна система

Европейският парламент прие на своето пленарно заседание днес пакет от мерки в областта на железопътния транспорт, които ще подобрят конкурентоспособността на сектора и ще повишат качеството на предлаганите пътнически услуги. Състоящият се от шест законодателни акта пакет предвижда отварянето на вътрешните пазари за конкуренция, по-ясно разделяне между транспортните оператори и управителите на инфраструктура и премахване на съществуващите административни и технически бариери чрез засилване на ролята на Европейската железопътна агенция при сертифицирането на подвижния състав.

Българският евродепутат Преслав Борисов (ЕНП/ГЕРБ) коментира след края на гласуването: "Въпреки досегашните усилия на европейско ниво железопътната мрежа в ЕС остава силно фрагментирана, а огромният потенциал за растеж и създаване на нови работни места нереализиран. Едва 6% от пътниците в Европа предпочитат железопътния транспорт пред други видове транспорт. Чрез осигуряването на недискриминационен достъп до вътрешния пазар и стимулиране на конкуренцията новите мерки ще подобрят качеството на предлаганите услуги, а улесняването на сертификационните процедури ще намали разходите на операторите и ще им позволи да предлагат своите услуги на по-конкурентни цени. Железопътният транспорт е от съществено значение за развитието на устойчива транспортна система и има ключова роля при посрещането на предизвикателствата свързани с нарастващите потребности от транспорт, задръстванията, енергийната сигурност и декарбонизацията."