Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Пътна безопасност | Новини

Евродепутатът Преслав Борисов (ГЕРБ/ЕНП) участва в интерактивен дебат за ролята на двуколесните превозни средства в постигането на устойчива и иновативна транспортна система в градските райони

Евродепутатът Преслав Борисов (ГЕРБ/ЕНП) участва в интерактивен дебат за ролята на двуколесните превозни средства в постигането на устойчива и иновативна транспортна система в градските райони Дебатът се проведе на 18 септември пред сградата на Европейския парламент в Брюксел и събра на едно място представители на Европейските институции, бизнеса и академичната общност, както и различни граждански организации. Събитието бе част от поредица инициативи в рамките на Европейската седмица на мобилността, която се проведе между 16 и 22 септември и тази година се концентрираше върху въздействието на транспорта върху качеството на въздуха в градските райони.

Участниците бяха единодушни, че отбелязващата забележителен растеж през последните години индустрия за производство на двуколесни превозни средства има голям икономически потенциал и те могат да играят голяма роля в прехода към по-устойчив градски транспорт, защото са по-чисти, по-ефикасни и заемат по-малко място. Преслав Борисов изтъкна необходимостта от това да се наблегне на регионалните специфики в ЕС не само по отношение на регулаторната рамка, но и на транспортното поведение: 

"Регулаторната и политическа рамка имат своите ограничения. Транспортното поведение не може да се регулира на европейско равнище, не само защото не е в сферата на компетентност на Европейския съюз, но и защото това би било неефективно. Необходимо е властите на местно ниво да играят по-активна роля, за да се обединят усилията на всички нива на управление. Европейските институции могат да стимулират създаването на нова концепция за мобилност като създадат подходящите инструменти и стимули и си сътрудничат с местните власти чрез активен обмен на информация." 

Българският евродепутат изтъкна и един сериозен проблем, който стои пред широкото използване на двуколесни превозни средства в градските райони: 

"През изминалата година около 70% от пътно-транспортните произшествия са се случили в градските райони. Броят на смъртните случаи и тежките наранявания сред уязвимите участници в движението като водачи на мотоциклети, мотопеди и колоездачи е значителен и на този проблем следва да се обърне сериозно внимание."